Polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej www.sasdesign.pl, dalej “Strona”, jest Red Ribbon Sp. Z o.o., ul. Wielorybia 3, 86-032 Niemcz, Polska, NIP: 5543005487 , KRS: 0000989536, REGON: 522947735, tel: +48  661 405 818, e-mail: kontakt@koszeupominkowe.net, zwany dalej „ADO”.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.

W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych, informujemy, że osobie udostępniającej dane osobowe przysługują następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem e-mailkontakt@koszeupominkowe.net.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, w celu skorzystania z niektórych funkcji Strony, otrzymania oferty handlowej lub odpowiedzi na przesłane wiadomości mailowe przesłane na adresy mailowe z domeną koszeupominkowe.net.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi, wykonywania umów dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracuje ADO:

 1. dostawcom usług zaopatrujących ADO w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na rzecz osób udostępniających dane, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcy programów do zarządzania firmą w chmurze itp.),
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ADO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Dane Użytkownika mogą zostać ujawnione również właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Korzystanie ze Strony

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak newsletter, formularz kontaktowy, chat online, niezbędne jest  podanie danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, telefon kontaktowy (nie zawsze wszystkie pola są dostępne i wymagane). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym itp, jest zgoda wyrażona przez osobę udostępniającą dane.

Dane podane w formularzach na Stronie zostaną zapisane w naszej bazie danych.

Powyższe dane zostaną udostępnione dostawcom narzędzi do obsługi czatu, obsługi zapytań, czy newslettera i będą wykorzystywane w celu realizacji zamówionej usługi czy czynności.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. W celu profesjonalnej obsługi,  dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w systemie CRM Pipedrive Inc.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę dhosting.pl Sp. z o.o.

Kontakt telefoniczny

Przekazane nam dane osobowe podczas rozmowy za pośrednictwem telefonu mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Pliki cookies

Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony www do preferencji odbiorców (użytkowników).

Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics, Metrica Yandexa.
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,
 • pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez ADO lub przez współpracujące z ADO podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać użytkownikowi wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej),
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Disqus), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

W trakcie korzystania przez użytkownika ze Strony korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na Stronie  www.sasdesign.pl.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@koszeupominkowe.net (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.